Avløpsbrønner


Avløpsbrønner

Avløpsbrønn i rustfritt stål

Rustfritt, syrefast stål med klammer.

Kåbe avløpsbrønn i rustfritt stål SS 2343 støpes inn under Kåbe Originalmatte og kobles til avløpsrør for vannavledning. Brønnen fås i to modeller, 600 S og 600 VLS, i standardstørrelser.

600 S med sil og stuss for sidetilkobling og 600 VLS med sil, stuss for sidetilkobling og vannlås.Avløpsbrønn 600 S

Kåbe Avløpsbrønn 600 S.

Avløpsbrønn 600 VLS

Kåbe Avløpsbrønn 600 VLS.


Teknikk

Laget i rustfritt, syrefast stål SS 2343, unntatt silen som lages i varmgalvanisert strekkmetall.


Slik installeres Kåbe Avløpsbrønner

Brønnens plassering vann- og loddrett bestemmes av avløpsrørets plassering. Øvre kant på brønnen skal være i nivå med øvre kant på nedre flens på innstøpningsrammen = nedre kant på matten. Brønnen er utstyrt med dreibare klammer som kan dreies i ønsket retning under innstøpningen.

Betongen må ikke lages med fall mot brønnen, det kan skade matten som krever et fast og plant underlag.


Slik vedlikeholdes Kåbe Avløpsbrønner

Kåbe Avløpsbrønner krever ikke noe spesielt vedlikehold, unntatt at silen renses ved behov.

 


Filer


Lenker