AvtørkingssoneStopp skitten allerede i inngangen

Vær føre varVær føre var

Mye av skitten som kommer inn fra gaten, kan stoppes på en enkel og effektiv måte. Gjør det riktig fra starten, legg inn en avtørkingssone i gulvplanene.

Har du glemt dette, er det aldri for sent å rette det opp igjen. Vi hjelper deg!


Riktig lengde og styringRiktig lengde og styring

I et offentlig inngangsparti er det nesten ingen som stopper for å tørke av skoene. Alle går rett og slett av seg skitten. Da er det viktig at avtørkingssonen har riktig lengde og bredde, samt at gangtrafikken kan styres slik at den virkelig passerer tørkematten for å oppnå riktig funksjon.

Målet bør være at alle skal ta minst tre skritt med hver fot i hver av avtørkingssonene.


Det er mye å vinne!

En riktig utformet avtørkingssone gir oss mange gevinster for fremtiden. For menneskene, miljøet, gulvet og Ekonomien.

Den onde og gode sirkelen


AvtørkingssonerFlere avtørkingssoner gir best resultat

  1. I den første sonen som vanligvis ligger utenfor entrédøren, installeres en skraperist forsenket i underlaget. Om mulig over en dypere forsenkning der skitten kan samles opp over lengre tid uten at risten må tas opp for rengjøring. Dette er særlig nyttig om vinteren, når folk er mer bevisst på været og allerede her kan trampe av seg snø og skitt før de går inn.

  2. I den andre sonen installeres en Kåbe Originalmatte forsenket i gulvet, f.eks. mellom dørene gjennom hele vindfanget, hvis dette finnes. Her fortsetter den grove avskrapningen vinterstid, men fungerer også året rundt som den sonen som samler opp skitt og fuktighet bare ved at folk går på matten. Konstruksjonsideen bygger på at skitt, grus, sand og fuktighet feies av skosålene ettersom den bølgeformede gummien bøyer seg og fjærer tilbake når man går vanlig over matten uten å gjøre tørkebevegelser med føttene. Omtrent som vindusviskerne på en bil.

  3. I den tredje sonen installeres en tekstilmatte forsenket i gulvet eller løst oppå gulvet. Den tredje sonen skal samle opp den finere skitten som fortsatt kan sitte igjen på skoene samt absorbere eventuell fuktighet som kan forekomme.

Husk også at andre tiltak utenfor inngangspartiet kan bidra til å stoppe skitten før den kommer inn på gulvet. Rene, varme og harde overflater med tak over, samt regelmessig snømåking og feiing, er gode råd.


Skraperistsonen

1. Skraperistsonen

Skraperister til utendørs bruk, som tåler både vær og vind. Les mer »

Kåbe   Originalsonen

2. Kåbe Originalsonen

Kåbe Originalmatten med aggressive gummikurver fungerer som en vindusvisker når man går på matten, uten at man trenger gjøre tørkebevegelser med føttene. Les mer »

Tekstilsonen

3. Tekstilsonen

Tekstilmatten plasseres etter Kåbe Originalmatten som en absorberingsmatte. Den absorberer den finere skitten og fuktigheten som fortsatt måtte sitte igjen på skosålene. Les mer »