Innstøpningsramme – ferdig fra fabrikk


Innstøpningsrammer – ferdige fra fabrikk

Spesielle legeringer

Kåbe innstøpningsrammer lages av spesiallegert, korrosjonsbestandig lettmetall i naturfarge.

Kåbes innstøpningsrammer produseres av naturaluminium i en spesiallegering som er korrosjonsbestandig. Innstøpningsrammene utstyres som standard med dreibare klammer (100 mm lange) som er naglet mot den nedre flensen. Klammene kan dermed dreies i ønsket retning i forbindelse med innstøpningen.

Innstøpningsrammene utstyres etter behov med stag med den ene flensen nedover som transportsikring og som mothold for å unngå at rammen bøyer seg ved innstøpning. Ved rammer som har stort A-mål (bredde) der det skal ligge en to- eller flerdelt matte, kan staget samtidig brukes som skillevegg, såkalt mellomstag, med ene flensen vendt oppover for å unngå at mattene glir inn i hverandre.

Større innstøpningsrammer bør deles opp i flere mindre deler pga. transport og håndterbarhet. For mer informasjon, se Installasjon og vedlikehold.

Større innstøpningsrammer bør deles opp i flere mindre deler pga. transport og håndterbarhet. Dette gjøres vanligvis etter en av de to modellene som vises under.

Alternativt kan Kåbe innstøpningsramme for montering på stedet brukes. Uregelmessige rammer leveres som regel ferdige fra fabrikk.

Innstøpningsrammer kan også fås i gull- eller svartanodisert utførelse.


Klikk på bildene for mer informasjon

Kåbe 12R Kåbe 20R
Kåbe 22R Kåbe 25R
Kåbe 17R

Flens ned
Flens opp

Teknikk

Naturaluminium, legering EN AW 6063-T6.

Naturaluminium EC Grade (GA 5051).

Naturaluminium, legering 6010 EN 1050 halvhard.

Leveres etter mål i alle mulige former/størrelser. Vi lagerfører standardstørrelsene 22RS og 25RS.


Slik installeres Kåbe Innstøpningsrammer

Ferdig fra fabrikk

Drei klammene i ønsket retning før innstøpningen. Øvre betongkant skal være i nivå med øvre kant på rammen. Gulvet i forsenkningen skal være i nivå med øvre kant på underflensen.

Klikk på bildene for mer informasjon

Innstøpningsramme
Innstøpningsramme

Bestilling

Angi rammetype samt helst utvendige mål ved bestilling. Hvis målene viser til forsenkning, matte eller rist, må dette angis spesielt.

Vi leverer også innstøpningsrammer i varmgalvanisert stål, rustfritt syrefast stål og messing. Kontakt oss for mer informasjon.

Overlat ansvaret for måltilpasning til produsenten ved å bestille ramme, matte og/eller rist samtidig. Oppgi målene i rekkefølgen A x B.

A = bredde fra venstre til høyre.
B = gangretning fra forkant til bakkant.


Klikk på bildene for mer informasjon

Flens ned
Flens opp

Slik vedlikeholdes Kåbe innstøpningsrammer

Kåbe innstøpningsrammer krever ikke noe spesielt vedlikehold.

Antall bilder per side:


Vis Skjul filter

Vises nå:


Filer


Lenker