Kåbe Original


Kåbe Original Kåbe Original Kåbe OriginalTaktile innlegg

6 års full garantiEt viktig skritt mot bedre innemiljø

Rullbar skrapematte med stamme av lettmetall i naturfarge og utskiftbare lameller av svart spesialgummi.

Kåbe Originalmatte er en kombinasjon av skraperist og tørkematte i ett til innen- og utendørs bruk. De bølgeformede gummikurvene bøyes lett mot trykket fra foten når noen går på matten og fjærer tilbake med kraft når trykket minsker igjen, som gjør at grus, sand, skitt og fuktighet skrapes av skoene bare ved at man går over matten. Krever ingen tørkebevegelser med føttene. Skitten som løsner fra skosålen, faller ned mellom de bølgeformede gummikurvene og skjules. Dermed kan Kåbe Originalmatte beholde en konstant avtørkingseffekt i lang tid uten å se skitten ut.

Ved prosjektering av nytt inngangsparti er det derfor viktig å beregne ordentlig lengde på matten hvis det er plass til det. Prøv alltid å få til en lengde som gjør at man må ta minst tre skritt med hver fot på matten.

Kåbe Originalmatte har to like sider og bør snus en gang i året for jevnere slitasje.

22 og 18 mm høyde

Kåbe Originalmatte fås i to høyder. Standardhøyden er 22 mm. Ved utskiftning av matter i eksisterende forsenkninger med høyde på 15–19 mm passer matten på 18 mm.


Kåbe Originalmatte er helt gjenvinnbar. Utbrukte matter sendes til oss for gjenvinning (Se kontaktsiden).
Detaljert innholdsdeklarasjon kan lastes ned under Innholdsdeklarasjon til høyre.
Fleksible entréer

Gir estetisk frihet med opprettholdt funksjon. Kåbe Originalmatte kan ligge utendørs eller innendørs og lages rektangulær, rund eller med skjeve kanter, helt etter kundens ønske.

Send en skisse eller mal, så lager vi ønsket form.Forsterkning ved utsatte inngangspartier og gulv med helning

Hvis matten kommer til å utsettes for større belastninger fra f.eks. handlevogner, skal den forsterkede varianten av Kåbe Originalmatte brukes. På gulv med helning bør det også brukes forsterket matte i kombinasjon med pigger i underlaget.

Vi garanterer at matten tåler handlevogner på opptil 200 kg.


Overflatebehandlinger

Matten leveres som standard i naturaluminium, men kan også fås i svart- eller gullanodisert aluminium.


Naturaluminium

Gullanodisert

Svartanodisert


Taktile innlegg

Nå kan du skape ledelinjer i vår Kåbe Originalmatte. En ledelinje har to funksjoner, den leder og gjør det enklere å orientere seg. Med våre taktile innlegg viser du vei på riktig måte.

Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Taktile innlegg til Kåbe Originalmatte
Taktile innlegg til Kåbe Originalmatte

Teknikk

Aluminiumslegering EN AW-6005-A-T6.
Dimensjon: 12 x 4,5 mm.

Blanding som er ekstra motstandsdyktig mot ekstreme temperaturforandringer, EPDM 70° Shore.
Dimensjon 22 x 3,7 mm.

U 18 x 18 x 2 mm.

Gummilister og aluminiumsstenger nagles sammen med spesialnagler. Matten holdes sammen av Ø 2,3 mm rustfri stålwire.

Standard 22 mm eller 18 mm ved eksisterende forsenkninger med høyde på 15–19 mm.

Kåbe Originalmatte leveres etter mål i valgfri størrelse. Maks. 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stykke. Større flater deles opp i hensiktsmessige størrelser. Vi kan levere matter i nesten hvilken som helst form. Bare gi oss en tegning eller mal.

Gummibøssinger

Ca. 12 kg/m².

Kåbe Originalmatte leveres som standard i naturaluminium, men kan også fås i gull- eller svartanodisert aluminium.

Deklarert i Byggvarubedömningen, Sunda Hus.

Oppfyller kravene i henhold til EN16005:2012 Kåbe Original har en jevn overflate og har ingen ujevnheter. Mattene følger underlagets overflate, og de legges med millimetertilpasning kant mot kant.

Mål


A = Mattebredde | B = Ganglengde

Slik installeres Kåbe Originalmatte

Generelt er det slik at matten alltid skal plasseres på fast og plant underlag.

Installeres på plant og fast underlag forsenket i gulv med innstøpningsramme Kåbe 20R alternativt Kåbe 22R eller overliggende i Kåbe matterampe type 2.

Angi alltid mål A = bredde og mål B = ganglengde ved spesifikasjon eller bestilling.


På eksisterende gulv
– ved helning eller trappetrinn

ZoomIn

Hvis matten ligger i en helning eller på trappetrinn, anbefales pigger i underlaget slik at matten ikke kan skli.

På eksisterende gulv
– unngå snubling

ZoomIn

Matten kan utstyres med Kåbe matterampe type 1 i for- eller bakkant for å unngå snubling.


På eksisterende gulv
– mot terskel eller trappetrinn

ZoomIn

Hvis matten ligger mot terskel eller trappetrinn, kan den utstyres med Kåbe matterampe type 1 i forkant.

Forsenket på eksisterende gulv
– matterampe rundt hele matten

ZoomIn

Kåbe matterampe type 2 rundt hele matten, på alle 4 sider. Rampen ligger løst og om mulig skrus den fast mot gulvet.


Forsenket på eksisterende gulv
– mot terskel eller trappetrinn

ZoomIn

Kåbe matterampe type 2 kan lages 2- eller 3-sidig hvis matten ligger mot terskel eller trappetrinn. Rampen bør skrus fast mot gulvet.

Forsenket i gulv
– bør forsenkes 20–22 mm

ZoomIn

Matten bør forsenkes 20–22 mm. Beskytt gulvkantene rundt med Kåbe innstøpningsramme.


Eksisterende forsenkning i gulv
– forsenkning mindre enn 20 mm

ZoomIn

Er forsenkningen 15–19 mm, brukes Kåbe Originalmatte med 18 mm høyde. Hvis matten plasseres i forsenkning med mindre dybde enn 15 mm, brukes Kåbe spesialrampe i for- og bakkant.

Avløp under matten
– avløpsbrønn

ZoomIn

Kåbe avløpsbrønn har en kraftig sandutskiller. Leveres med eller uten vannlås.


Matte på avløpsrist
– selvrensende effekt

ZoomIn

For å få en "selvrensende" effekt kan matten plasseres på Kåbe avløpsrist over en dypere forsenkning.


Slik vedlikeholdes Kåbe Originalmatte

Kåbe Originalmatte er konstruert for å skrape av sand og skitt fra skosålene på en effektiv måte. Konstruksjonen gjør også at det kan ligge store mengder sand og grus i matten uten at den ser ustelt ut.

Hvor ofte matten må rengjøres, avhenger av hvor mye skitt som kommer inn i inngangspartiet.

I hardt belastede inngangspartier og i løpet av den verste årstiden med snø, grus, salt osv. må matten naturligvis rengjøres oftere, ettersom mye sand, som pakkes sammen, kan presse matten opp av rammen eller rampen. Det fører til at matten slites på en unaturlig måte.

Ingen tunge løft med Kåbe Originalmatte.

Kåbe Originalmatte trenger ikke løftes for å fjerne sand og grus. Ta et enkelt grep i stålvaieren med Kåbes matteløftekrok og brett opp ca. 15 cm. Deretter rulles bare matten sammen slik at sand og grus enkelt kan fjernes med støvsuger eller feiekost. Lange matter rulles halvveis sammen fra begge sider.

Kåbe Originalmatte = avtørkingsmatte med to forsider!

Matten har to like sider og bør snus minst én gang i året, slik at gummien slites likt på begge sider, for maksimal levetid.

Vedlikehold

Det kan hende at en lamell kommer litt på tvers etter at matten har vært rullet sammen. Da er det viktig å presse den tilbake til riktig stilling omgående slik at den ikke blir bøyd. Deformerte eller ødelagte lameller kan repareres eller byttes ved fabrikken i Fjugesta.

OBS! Matten må ikke rengjøres med kjemikalier – kun vann.


Filer


Lenker