Kokosmatter


Kokosmatter

KokosmatterKokosmatter

Kokosmatte med vertikalt stående fibrer av høyeste kvalitet. En matte som beviselig har god avtørkingseffekt ved vanlig gange.

Kåbe Kokosplysjmatte

Kåbe Kokosplysjmatte

Kokosmatte med vertikalt stående fibrer av høyeste kvalitet. En matte som beviselig har svært god avtørkingseffekt ved vanlig gange.