AvtorkningszonStoppa smutsen redan i entrén

Tänk efter föreTänk efter före

Mycket av den smuts man släpar med sig in från gatan kan stoppas på ett enkelt och effektivt sätt. Gör rätt redan från början, lägg in avtorkningszonen i dina golvplaner.

Har du missat detta så är det aldrig för sent att rätta till. Vi hjälper dig!


Rätt längd och styrningRätt längd och styrning

I en offentlig entré stannar nästan ingen och torkar av sig om skorna. Man går helt enkelt av sig smutsen. Då är det viktigt att avtorkningszonen har rätt längd och bredd samt att gångtrafiken kan styras till att verkligen passera torkmattan för att uppnå rätt funktion.

Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot i respektive avtorkningszon.


Det finns mycket att vinna!

En rätt utformad avtorkningszon ger oss många vinster för framtiden. För människan, miljön, golvet och ekonomin.

Den onda och goda cirkeln


AvtorkningszonerFlera avtorkningszoner ger bästa funktion

  1. I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Om möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring. En bra hjälp speciellt vintertid då människor som går in i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan här kan börja stampa av sig smutsen.

  2. I den andra zonen installeras en Kåbe Originalmatta försänkt i golvet t.ex. mellan dörrarna i vindfångets hela längd om vindfång finns. Här fortsätter den grövre avskrapningen vintertid men fungerar också året om som den zon som samlar upp smuts och väta året om bara genom att människorna går på mattan. Mattans konstruktionsidé bygger på att smuts, grus, sand och väta sveps bort från skosulorna då det vågformade gummit böjer sig och fjädrar tillbaks när man går normalt över mattan utan att utföra torkrörelser med fötterna. Ungefär som en vindrutetorkare på en bil.

  3. I den tredje zonen installeras en textilmatta försänkt i eller löslagd på golvet. Den tredje zonens funktion är att samla upp den finare smutsen som kan finnas kvar samt att absorbera kvarvarande fukt under skosulorna.

Kom också ihåg att andra åtgärder utanför entrén hjälper till att stoppa smutsen från att dras in på ditt golv. Rena, varma och hårdgjorda ytor med ett skärmtak över sig samt frekvent snöskottning och sopning är några bra tips.


Skrapgallerzonen

1. Skrapgallerzonen

Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder och vind. Läs mer »

Kåbe   Originalzonen

2. Kåbe Originalzonen

Kåbe Originalmatta fungerar med sina aggressiva gummikurvor som en vindrutetorkare när man går på mattan, utan att torkrörelser med fötterna utförs. Läs mer »

Textilzonen

3. Textilzonen

Den textila mattan placeras efter Kåbe Originalmattan som en absorptionsmatta. Den absorberar den finare smuts och fukt som finns kvar på skosulorna. Läs mer »