Partners


Montage och installation

Behöver Ni hjälp med att fälla in en torkmatta i befintliga golv eller installera en torkmatta ovanpå golvet? Kanske vill Ni ha hjälp med att byta ut eller renovera den torkmatta Ni har idag eller få råd på plats om hur Ni bör utforma en väl fungerande avtorkningszon just i Er entré?

Kontakta våra flexibla partners som har lång praktisk och teoretisk erfarenhet av ett helhetsåtagande för en väl fungerande entrélösning.

Storstockholm och Mälardalen

Sören Thylin, ST Teknik
Telefon: 08-712 40 00
Mobil: 0704-91 00 94
Hemsida: www.stteknik.se

ST Teknik

Södra Sverige

Dag Malmkvist, Terrazzo AB
Telefon: 040-92 45 39
Mobil: 073-360 50 78
Hemsida: www.terrazzoab.se

Terrazzo AB

Göteborgsregionen

Martin Löhesaar, Ajour Trading
Mobil: 0707 - 90 77 04
Hemsida: ajourtrading.com

Ajour Trading